Vizija

Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla – tai mokykla, turinti savo sporto bazę, skatinanti aktyviai sportuoti, siekti fizinio tobulumo ir sportinio meistriškumo visų rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinius. Sudaranti sąlygas saviraiškai per sportą, teikianti metodinę bei dalykinę paramą sporto klausimais, organizuojanti įvairius sporto renginius ir varžybas. Sporto mokyklos veikla nukreipta vaikų sportiniams gabumams atsiskleisti ir plėtoti, jų pažintiniams interesams tenkinti. Įstaigos veikla bus grindžiama demokratiniais principais. Visa įstaigos bendruomenė – ir tėvai, ir mokiniai, ir treneriai dalyvauja ugdyme. Sporto mokykloje dirbs kompetentingi, savo srities specialistai, vadovai dirbs kaip komanda, veiks taip, kad suvienytų visos bendruomenės grandis, numatytiems tikslams įgyvendinti.

Misija

Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla skatina vaikų, paauglių ir jaunimo saviraišką per sportą, ieško talentingų sportininkų, rengia sportininkus, galinčius deramai atstovauti Sporto mokyklai, rajonui šalies pirmenybėse, čempionatuose, žaidynėse, Lietuvos Respublikai – pasaulio, Europos čempionatuose ir Olimpinėse žaidynėse.

Shopping Basket