Asmenys, atsakingi už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykloje

PareigosVardas/PavardėTelefonasEl. paštas
Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalamsArtūras Ankudinovas+370 670 15 706a.ankudinovas@gmail.com

Pranešėjų apsauga. Vidinis kanalas

Pranešimus apie pažeidimus vidiniu kanalu gali pateikti esami ir buvę Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos darbuotojai ar asmenys kuriuos sieja darbo arba sutartiniai santykiai. Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu. Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Pranešti galite apie Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos:

  • Galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;
  • Neteisėtą ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimą;
  • Tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą;
  • Šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą;
  • Grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kurį sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla.

Pranešimo pateikimo būdai:

  • Skambinti asmeniui atsakingam už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Artūrui Ankudinovui telefonu +370 670 15 706;
  • Siųsti el. laišką asmeniui atsakingam už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Artūrui Ankudinovui el. paštu a.ankudinovass@gmail.com ;
  • Apie pažeidimus ir galbūt rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas jūs galite pranešti ir Generalinei prokuratūrai atsiuntę Pranešimo apie pažeidimą formą el. paštu apsauga@prokuraturos.lt, Lietuvos Respublikos prokuratūros konsultavimo linijos numeris: (8-5) 266 2329.

Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.

Pranešimų nagrinėjimo laikas trunka iki 10 darbo dienų.

Kilus klausimams dėl informacijos pateikimo vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykloje, prašome skambinti Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, Artūrui Ankudinovui telefonu +370 670 15 706.

Aktualūs teisės aktai:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo”

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas